Esplosi

Titolo: Esploso Kyosho DBXContatore click : 000
Esploso Kyosho DBX

Titolo: Esploso Kyosho Pure AlphaContatore click : 001
Esploso della Kyosho Pure Ten Alpha (quella della deagostini)

Titolo: Esploso Savage XContatore click : 000
Esploso Savage X

Titolo: Esploso Thunder Tiger SSKContatore click : 000
Esploso Thunder Tiger SSK (V.1.0)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Ammortizzatori Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Cambio Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Globale Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Differenziale Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Salva servo Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Frizione Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Barre Stabilizzatrici Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Freno Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Motore Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)

Titolo: Esploso Viper BycmoContatore click : 000
Esploso Montaggio Servi Viper Bycmo (Modello De Agostini 1:7)